SADAKAT PROGRAMLARI

Gelişen teknolojinin “coğrafi” pazar kavramını altüst ettiği günümüzde, dünya farklı kıtalardaki işletmelerin dahi birbirine rakip olabildiği büyük bir pazara dönüşmüştür. Bu durum, şirketlerin geleneksel pazarlama trendlerinin yerini müşteri ile güvene dayalı ve uzun süreli kalıcı ilişkiler kurma temeline dayanan “ilişkisel pazarlama” yaklaşımına bırakmasına neden olmuştur.

İşletme kültürünü olumlu yönde değiştiren ve bu kültüre değer katan ilişkisel pazarlama, klasik pazarlamanın aksine her bir müşteriyi birey olarak dikkate alır ve her biriyle bire bir pazarlama ilişkisi kurar. İster üretim ister hizmet işletmelerinde olsun, ilişkisel pazarlamada hedef müşterinin değerini ve müşteri memnuniyetini artırarak marka sadakati yaratmaktır. Ki zaten ve rekabetin kıyasıya yaşandığı bir ortamda, işletmelerin müşteri sadakatine önem vermemesi düşünülemez.

Yeni müşteri kazanmanın, mevcut müşteriyi korumaktan 4, 7, hatta 10 kat daha maliyetli olduğuna dair açıklama ve araştırmalara rastladığımız günümüzde işletmeler, sık satın alım yapan müşterilerine çeşitli indirimler ve ödüller sundukları sadakat programları aracılığıyla müşteri sadakati sağlamayı amaçlamaktadır.

Türkiye’nin lider firmalarının tercih ettiği Tutkal, teknolojik altyapılarla desteklediği sadakat projeleriyle iş paydaşlarının pazarlama maliyetlerini düşürmekte ve kalıcı bağlılık yaratmaktadır.

YUKARI