LOYALTY NEDİR?

LOYALTY (MÜŞTERİ SADAKATİ)

Loyalty, Sadakat ya da Bağlılık… Bir kişinin bir başkasına, bir ortaklığa ya da herhangi bir şeye karşı güvenirliğini ifade eden erdemdir. Türk Dil Kurumu, sadakat’i içten bağlılık,sağlam güçlü dostluk olarak ifade etmektedir.

Teknolojik gelişmelerin tetiklediği sosyal ve ekonomik dönüşümün çok hızlı yaşandığı ve buna bağlı paradigma değişimlerinin gücünü çok güçlü bir şekilde hissetmeye başladığımız günümüzde şirketlerin rekabet kabiliyetleri her geçen gün biraz daha zorlaşmaktadır. Bu noktada, ister fiziksel mal üreten bir işletme olsun ister hizmet işletmesi, tüm işletmeler için öne çıkan önemli iki kavram Müşteri tatmini ve müşteri sadakatidir.

Günümüzde markaların birbirleriyle mücadele hâlinde oldukları konu, müşterilerinin sadakatini kazanmak ve yaşamları boyunca onları kendileriyle tutmanın yollarını aramaktır. Bir kez bağ ulaştığı müşteriyi tatmin eden ve bunun ötesine geçerek onun sadakatini kazanabilen markalar varlıklarını sürdürebilmekte, kârlılıklarını istikrarlı hâle getirebilmektedirler.

Bu noktada müşteri sadakat programlarını “hem şirket hem de müşterileri için kazan-kazan durumu yaratmayı amaçlayan kampanyalar” şeklinde değerlendirmek mümkündür. Loyalty programları, müşterilerin firmalara olan bağımlılığını artırmakla kalmayıp aynı zamanda sabit kılan bir uygulamalardır.

Ancak müşterilerin firmalara bağlılığını artıran ve sabit kılan loyalty programlarını, satış artırma ve ödüllendirmeye yönelik programlardan ayırt etmek önemlidir. Çünkü sadakat programları, satışı artırmaya ve ödüllendirmeye yönelik programların aksine, müşterilerinizi sadece ödüllendirmeyi ve korumayı değil, tanımayı ve müşteri davranışını yönetmeyi hedefler. müşteri davranışındaki değişiklikleri hedefe yönelik stratejiler çerçevesinde takip eden etkin bir sadakat programı, ideal durum oluştuğunda doğru zamanda uygun ve uyumlu teklifi sunar.

Sadakatin en temel göstergesi, müştetilerin rakibiniz yerine sizi tercih etmesi, sizden daha fazla miktar, çeşit ve sıklıkta ürün ya da hizmet satın alması ve ürün ve/veya hizmetlerinizi, bir marka elçisi gibi başkalarına tavsiye etmesidir.

Sadakat programı, bir şirketin şirket kültürünün dışa yansımasıdır. Etkin, etkili bir şekilde tasarlanan ve uçtan uca yönetilen bir sadakat programı müşterilerinize sizin için özel olduklarını hissettirmektir. Loyalty programınızın müşterilerinize sunduğu avantaj, ayrıcalık ve ödüller, onlara kendilerini özel hissettirtecektir.

YUKARI